DNA test stanovuje rychle a spolehlivě ze vzorků odebraných endodontickými čepy přítomnost parodontálních patogenů. Výsledky testu poskytují důležitou informaci o závažnosti infekce parodontu. Tato informace je racionální podklad pro zhotovení léčebného plánu ve spolupráci se zubním lékařem.